ЗНО 2017 Географія : Комплексна підготовка. Кузишин

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії 2017 року, яке проводиться у формі тестування. Завданням зовнішнього незалежного оцінювання з географії є перевірка відповідності знань та умінь учнів програмним вимогам; виявлення рівня навчальних досягнень учнів та оцінка ступеня підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

ЗНО 2017 Географія : Комплексна підготовка. Кузишин скачати

 

Географія є сферою людських знань, що має комплексний характер — від природних підсистем до пов­ністю антропогенізованих, тобто перетворених або створених людиною. Пропоноване видання є одним з багатьох у подібній серії універсальних довідників з географії, де в межах однієї книжки зібрано основний матеріал, покликаний сформувати комплексне, просторове, соціальне уявлення про Землю, сучасну географічну
карту світу на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів. Це допоможе успішно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з географії.

ЗНО 2017 Географія : Комплексна підготовка. Кузишин скачати

Довідковий матеріал подано в систематизованому вигляді з дотриманням необхідних пропорцій, які рекомендовані програмою незалежного оцінювання та поділено на розділи: «Загальна географія», «Географія материків і океанів», «Фізична географія України», «Соціально-економічна географія світу».

Тестові завдання, вміщені у посібнику, мають виявити комплексні знання школярів, уміння застосовувати географічні знання, аналізувати природні, суспільні й господарські об’єкти, процеси та явища; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та закономірності в географічній оболонці й географічному середовищі.

ЗНО 2017 Географія : Комплексна підготовка. Кузишин скачати

У кінці посібника наведено завдання та відповіді до сертифікаційної роботи із ЗНО 2016 року.

Передмова 3
ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 4
1. Географія як наука. Розвиток географічних досліджень 4
2. Способи зображення Землі 10
3. Літосфера та рельєф 18
4. Атмосфера та клімат 29
5. Гідросфера 41
6. Біосфера та ґрунт 50
7. Географічна оболонка. Загальні закономірності природи землі 56
ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ 63
ОКЕАНИ 63
8. Тихий океан 63
9. Атлантичний океан 67
10. Індійський океан 71
11. Північний льодовитий океан 74
МАТЕРИКИ 78
12. Африка 78
13. Австралія 85
14. Південна Америка 90
15. Антарктида 96
16. Північна Америка 98
17. Євразія 106
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 115
18. Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну 115
19. Рельєф 124
20. тектонічні структури. геологічна будова 129
21. Мінеральні ресурси України 136
22. Кліматичні умови та ресурси України 142
23. Внутрішні води та водні ресурси України 149
24. Ґрунти. Рослинний покрив. Тваринний світ України 157
25. Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування. природні комплекси рівнин 166
26. Гірські природні комплекси 175
27. Природні комплекси морів 181
28. Використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Геоекологічна ситуація в Україні 187
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 201
29. Економічна та соціальна географія як наука 201
30. Кількість, розміщення, статева та вікова структура населення України 205
31. Система розселення і розвиток поселень. Трудові ресурси та зайнятість населення 212
32. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України. Промисловість 217
33. Паливна промисловість 226
34. Електроенергетика 231
35. Металургійна промисловість 235
36. Машинобудування та металообробна промисловість 241
37. Хімічна промисловість 246
38. Лісова промисловість 251
39. Промисловість будівельних матеріалів 255
40. Легка промисловість. художні промисли України 259
41. Харчова промисловість 263
42. Сільське господарство 266
43. Соціальна сфера 273
44. Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки 277
45. Економіко-географічні райони України 285
ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ 314
46. Сучасна політична карта світу 314
47. Населення світу 329
48. Географія світових природних ресурсів 337
49. Світове господарство 344
50. Глобальні проблеми людства 363
РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ 371
51. Країни Європи 371
52. Країни Азії 401
53. Країни Північної та Латинської Америки 416
54. Країни Африки 427
55. Австралія та країни Океанії 432
Рекомендована література 441
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 442
ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ДО СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 2016 р. 447
ДЛЯ НОТАТОК 462

Обов’язковою складовою вдалого освоєння матеріалу посібника має бути використання комплекту шкільних атласів з географії для 6–10 класів. Це сприятиме формуванню просторової уяви про описані явища та процеси.

Схожі матеріали

Залиште комментар