Тире між підметом і присудком (конспект за новою програмою)

Тире між підметом і присудком
Мета: поглибити знання учнів щодо вживання тире між підметом і присудком, розвивати вміння й навички правильно ставити розділові знаки, обґрунтовувати їхнє вживання за допомогою вивчених правил; формувати вміння знаходити й виправляти помилки; удосконалювати культуру мовлення учнів, уміння використовувати різні синтаксичні конструкції для висловлення думок, виховувати повагу до рідного слова як найціннішого скарбу нашого народу.
Очікувані результати: учні вміють ставити тире між підметом і присудком; знаходять і виправляють орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила; використовують різні синтаксичні конструкції для висловлення думок.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Тире між підметом і присудком».
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань учнів
Бліцопитування. ¾2
— Які члени речення належать до головних?
— Що називається підметом? Які види підмета вам відомі? Чим може виражатися підмет?
— Що називається присудком? Які види присудків ви знаєте? Чим може виражатися присудок?
Перевірка домашнього завдання.
Завдання учням. ¾3-5
Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи, укажіть види підметів та присудків і способи їхнього вираження.
Починав жевріти схід сонця. (І. Нечуй-Левицький) Ми готувалися переходити лінію фронту. (О. Гончар) Дівчина і хлопець ішли швидко. (Б. Грінченко) На безмежнім просторі степу загубилося двійко дітей. (Ю. Яновський) З книгою жити — з добром дружити. (Нар. творч.) Ми — правда і совість. (Гр. Тютюнник) Руки твої роботящі — ось твоє щастя. (О. Підсуха)
II. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Повідомлення теми й мети уроку
Запитання учням.
— Розгляньте будову трьох останніх речень попереднього завдання. Чому, на вашу думку, тут ставиться тире?
IІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
Опрацювання таблиці. ¾6-9
Тире між підметом і присудком
Тире ставиться
Тире не ставиться
1. Якщо перед присудком стоять частки це, то, ось (тире ставиться навіть за наявності зв’язки): Сонети — се пани. (І. Франко)
1. Якщо підмет — особовий займенник, а іменна частина присудка — іменник: Він герой цієї війни.
2. Якщо іменна частина присудка виражена іменником або кількісним числівником: Кожна піч українська — фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти. (В. Самійленко)
2. Якщо іменна частина присудка виражена порівняльним зворотом: Степ як море. Пісня як ріка. Очі мов небеса.
3. Якщо підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова: Творити — мрію тримати в руках.
3. Якщо перед присудком стоїть частка не: Життя не спокійне озерце, а бурхлива річка.
4. Один із головних членів виражений іменником у Н. в., а другий — інфінітивом: А поміч подати — даремна турбота… (М. Коцюбинський)
4. Якщо між підметом і присудком є вставне слово або прислівник: Остап, здається, брат Андрія: Березень завжди тільки початок весни.
Робота з підручником.
1. Опрацювання теоретичного матеріалу.
2. Виконання вправ і завдань.
ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
Пояснювальний диктант. ¾10-11
Запишіть речення. Визначте в них головні члени. З’ясуйте, які вони за будовою. Поясніть розділові знаки.
Наш народ — океан. (П. Тичина) Книги — морська глибина. (І. Франко) Рідний батько — це найвища святиня у світі. (Панас Мирний) Книги читати — усе знати. (Нар. творч.) Любити свій край — це для народу жити, боротися за юне, за нове. (В. Сосюра) Слава — заповідь моя. (Т. Шевченко) Гаї неосяжні — то коси її, а ріки та річки — то стьожки прекрасні. (М. Кононенко) Я — син народу, що вгору йде. (І. Франко)
Лінгвістичне конструювання. ¾12
Прочитайте речення. Пропустіть, де можна, дієслово-зв’язку, замість нього поставте тире. Прослідкуйте, чи змінюється зміст речення, його інтонація.
І хай людей таких багато, але нас більше! Ми є народ! (В. Сосюра) Ми є українські горобці, як оселедці, в нас чуби. (І. Драч) Я був син краси і голубої мрії, я був автор ненаписаних поем. (В. Симоненко) Ти знаєш, що ти є людина. (В. Симоненко) Двадцять три плюс шість становить двадцять дев’ять.
Гра «Хто швидше?». ¾13
Доберіть 4–5 прислів’їв або приказок, у яких між підметом і присудком уживається тире.
Пунктуаційний практикум. ¾14-15
Запишіть речення, вставляючи, де треба, тире. Свій вибір обґрунтуйте. Підкресліть підмет і присудок.
Ми світу молодість, ми правота людини, єдине серце в нас. (М. Рильський) Уже народ одна суцільна рана. (В. Симоненко) Вона моє щастя, безсмертя моє. (Д. Павличко) Чужа душа то, кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа то тихе море сліз. (Л. Костенко) Ти вся любов. Ти чистота, довірливість благословенна. (М. Вінграновський) Століття зморшка на чолі Землі. (І. Драч)
Тренувальна вправа. ¾16-17
Прочитайте речення. Де потрібно, поставте розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.
Весна це пора року, коли все розцвітає. Дніпро річка нашої історії. Запорозька Січ вольниця українського народу. Творити значить розуміти і відчувати природу. Життя як річка, мінливе і буремне. Кожна людина це історія, доля, шлях. Нива неначе море, широке і безкрає. Боротьба не доля боягузів. Мрія як вітрило корабля у буремному морі життя.
V. Домашнє завдання
1. Опрацювати теоретичний матеріал.
2. Виконати вправи.
VI. Підсумки уроку
Бесіда.
— Якими знаннями ви збагатилися на уроці?
— Що нового хотіли б довідатися?
— Які види роботи на уроці вам цікаві?

Схожі матеріали

Залиште комментар