Основні випадки чергування у — в, і — й. Конспект уроку

Основні випадки чергування у — в, і — й
Мета: пояснити учням особливості чергування у — в, і — й; на практиці продемонструвати милозвучність української мови; розвивати мовний смак, уміння вдосконалювати своє мовлення
Очікувані результати: учні усвідомлюють особливості чергування у — в, і — й; знаходять і виправляють орфоепічні помилки.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
§ І. Актуалізація опорних знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Робота в парах.
Виконайте звукопис речення.
Кожна людина народжується для якогось діла. (Е. Хемінгуей)
§ ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Спостереження над мовним матеріалом.
Прочитайте подані у двох стовпчиках словосполучення. Які з них було легше вимовляти? Чому?
Наш учитель
Прийшов у школу
Була в Одесі
Ольга й Андрій
Наш вчитель
Прийшов в школу
Була у Одесі
Ольга і Андрій

§ ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя.
1) Милозвучність української мови.
Милозвучність — властивість мовлення, що полягає в плавності, виразності, відсутності складних для вимовляння сполук слів. Для української мови характерним є гармонійне співвідношення голосних і приголосних звуків. Нагромадження приголосних можна уникнути, доречно використовуючи чергування звуків [у] — [в], [і] — [й].
2) Основні випадки чергування у — в. (Опрацювання за таблицею.)
ЧЕРГУВАННЯ У — В
У вживається
В уживається
У — В не чергуються
Між приголосними: навчаюсь у гімназії
Між голосними: була в Одесі
У словах, що вживаються тільки з в або тільки з у: вдача — удача
На початку речення перед приголосним: У творі не було помилок.
На початку речення перед голосними: В оповіданні мало героїв-персонажів.
У власних іменах і в словах іншомовного походження: Врубель
Незалежно від закінчення поперед­нього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер -льв-, -св-, -тв-, -хв-, -зв-: великий філософ-львівянин звичайно хвалить свій твір
Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, -льв-, -св-, -хв- і под.)

3) Основні випадки чергування і — й. (Опрацювання за таблицею.)
ЧЕРГУВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ І — Й
Завжди і
Завжди й
Після будь-якого розділового знака (кома, крапка з комою, тире, дужки, лапки, три крапки); після приголосного звука перед приголосним
Між голосними звуками
Початок речення
Після голосного звука перед приголосним
Зіставлення понять
Перед звуком [й] та буквами я, ю, є, ї

4) Мелодика мовлення.
У послідовних змінах тону (висоти голосу) виявляється мелодика мовлення, що надає йому певного тонового забарвлення.
2. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
3. Тренувальна вправа.
Спишіть, вставляючи пропущені букви і, й.
… вийшли на гору. … поглянули в далеч. Дуб … сосна. Троянди … виноград. Європа … Азія. В озері … ставку. Війна … мир. Совість … честь.
4. Самостійна робота.
Перепишіть, добираючи з дужок прийменник або сполучник. Поясніть свій вибір.
Найкращий (і,й) найповніший скарб — праця. (Нар. творч.) Хліб (і,й) сонце найцінніше (в,у) світі. (Д. Луценко) (В,у) пісні наша доля. (Л. Осока) Вік учням (в,у)читись. (В,у)чителям — навчать. (С. Йовенко) (В,у) вікнах перші вогні. (О. Теліга) (В,у)читель сидів (в,у) школі то з дітьми, то з якимись книжками. (Б. Грінченко) Пісня (й,і) праця — великі дві сили. (І. Франко) Ми маємо право на сум (і,й) любов, на щастя, на сонце (й,і) трави. (В. Симоненко) А (в,у) селах (в,у) веселих (і,й) люди веселі. (Т. Шевченко)
5. Лінгвістична гра «Редактор». Робота з картками.
§ IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Колективна робота.
Поясніть лексичне значення слів вклад — уклад, уникаєш — вникаєш, вдача — удача. Чи можливе чергування в таких словах? Складіть із ними речення.
2. Пояснювальний диктант.
Запишіть текст. Підкресліть чергування у — в, і — й.
Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнуло і — народилося. Мама подивилась на нього, вкрила його крилом і заплакала: вночі гуси мали відлітати. Її чоловік з табуном і старшими дітьми зранку подався політати над полем і плавнями перед відльотом.
(М. Вінграновський)
§ V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Вивчити теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
§ VI. Підсумок уроку
1. Робота з картками.
2. Заключна бесіда.
— Що таке милозвучність?
— Розкажіть про чергування у — в, і — й.
— У яких випадках чергування у — в, і — й не може відбуватись?

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Основні випадки чергування у — в, і — й. Конспект уроку" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар