Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй першим!)

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків
Мета: ознайомити учнів із найпоширенішими випадками чергування голосних звуків; удосконалювати орфографічну грамотність; формувати вміння на практиці визначати вивчені орфограми; розвивати культуру усного й писемного мовлення
Очікувані результати: учні розпізнають у словах явища чергування голосних звуків; вимовляють слова відповідно до орфоепічних норм; знаходять і виправляють орфографічні та орфоепічні помилки на вивчені правила.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроків: вивчення нового матеріалу.
§ І. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
§ ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків
1. Завдання-дослідження.
1) Подані іменники поставте у форму родового відмінка множини.
Село, нога, хлопець.
2) Подані дієслова поставте в неозначену форму.
Допоможу, заберу, випечу.
2. Проблемне питання.
— Яке явище відбувається в коренях слів? Що вам відомо про нього?
§ ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя.
Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків.
При зміні форми слів і творенні інших слів деякі голосні та приголосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергуватися. Чергування звуків в українській мові має історичний характер, відбиває дуже давні зміни в мові. Найпоширеніші чергування голосних звуків:
[о] — [а]: допомогти — допомагати, захопити — хапати;
[е] — [і]: гребти — вигрібати, зачепити — зачіпати;
[е] — [и]: беру — збирати, терти — стирати;
[е] — [о]: нести — носити, везти — возити;
[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів: кип’ятити; чільний, чоло;
[о] та [е] після [ж], [ч], [ш]: четверо — чотири.
5. Самостійна робота.
Перепишіть, позначте орфограми в коренях дієслів.
Де риба чіпляється, там і вудку кидай. (Нар. творч.) Дуб ламається, а людина нахиляється. (Нар. творч.) Я розганяю тіні хмар. (Є. Будницька) Ось луки оксамит зелений простилають. (П. Куліш) Перебрели через рокітливий потік. (Гр. Тютюнник)
2. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
3. Орфографічний практикум.
Прочитайте речення, випишіть слова, у яких можливі чергування [о], [е] з [і]. Доберіть до них спільнокореневі. Підкресліть орфограми.
Піснею лечу я над простором нив. (В. Сосюра) Уночі панують сови і сичі. (Нар. творч.) Василів вечір додає дня на курячу ніжку. (Нар. творч.) Знайся кінь з конем, а віл з волом. (Нар. творч.) Гудуть, як бджілки. (Нар. творч.) У піднебессі тісно кольорам. (Л. Костенко) Прив’язавши коня до воріт, Гнат пішов у хату. (Гр. Тютюнник)
4. Творчий диктант.
Слова змініть таким чином, щоб відбулося чергування голосних; запишіть їх парами, орфограми підкресліть.
Ягода, дорога, село, двір, сльоза, Тернопіль, рід, Харків, зоря, особа, гора, щока, ячмінь.
5. Самостійна робота.
§ IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Самостійна робота.
Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть орфограми, усно поясніть їх.
Золоті ж..ржини — осені окраса. (В. Сосюра) Веч..ровими фіолетами зацвітає на серці мак. (А. Малишко) Перо й ч..рнило маю, натхнення лиш нема. (Леся Українка) Назбирали цілий мішок ж..лудів та горіхів і змішали їх. (Нар. творч.) Добрі ж..рна все перемелють. (Нар. творч.) Як мені пш..ниця родила, то мене й родина любила. (Нар. творч.) Терпець обертає ш..вковицю на ш..вк. (Нар. творч.) Ось ваші квіти: ч..брець, лаванда, м’ята, майоран. (В. Шекспір)
2. Тренувальна вправа.
Спишіть речення, поставивши слова в дужках у потрібну форму. Поясніть чергування.
Без трудів не їстимеш (пиріг). Віл (кінь) шукає, а кінь його виглядає. Два (кіт) в одному мішку не помиряться. Швець без (чоботи), а тесля без (ворота). Хочеш їсти калачі, не сиди на (піч).
3. Пояснювальний диктант.
Запишіть текст. Підкресліть вивчені орфограми.
Темно було надворі, коли ті вийшли. Настя провела їх аж за причілок, де цвітуть мальви та дикі ружі. Пішли стежиною вверх. Було тихо. Земля руки свої долонями щедрими догори розложила, все спочивало, дихало теплом, від лугу долом клався туман і несло злегка болотом. Під ногами кашка й чебрець виділяє свої пахощі, у Трихоновому житі підпідьомкає, не дивлячись на вечір, перепелиця. (У. Самчук)
§ V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Вивчити теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
§ VI. Підсумок уроків
1. Лінгвістична гра «Зайва пара».
Закресліть «зайву пару», свій вибір обґрунтуйте.
Водоп..й — водоп..ю, ш..вк — ш..вковий, збер..гти — збер..гати.
Кам..нь — кам..ня, к..чан — К..чанівка, прич..пити — ч..пляти.
Сл..в — сл..во, Васил..в — Васил..вого, роб..т — роб..та.
2. Заключна бесіда.
— З якими орфограмами ви сьогодні ознайомились на уроці?
— Наведіть власні приклади до вивчених правил.

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар