Лексикологія. Фразеологія (конспект за новою програмою)

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй першим!)

Лексикологія. Фразеологія
Мета: повторити відомості про походження української лексики і фразеології, узагальнити й систематизувати знання учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, фразеологізми; удосконалювати вміння і навички правильно і доцільно використовувати лексико-фразеологічні звороти, ознайомити учнів із структурою тлумачного словника, та словника іншомовних слів, формувати вміння працювати зі словником, розвивати культуру усного та писемного мовлення, образне мислення; виховувати любов до природи, рідної землі.
Очікувані результати: учні використовують вивчені поняття у власному висловленні; аргументують належність слова до певної лексики; використовують доречно в мовленні вивчені групи лексики, фразеологізми; користуються словниками різних видів.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.
Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.
Хід уроку
I. Мотивація навчальної діяльності школярів.
Повідомлення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження найтонших відтінків думок і почуттів. Чим більше слів ми знаємо, тим багатше наше мовлення, гнучкіші звороти, точніші висловлювання. Кожному потрібно засвоїти якомога більше слів рідної мови, осягти її глибини й тонкощі.
«Мозковий штурм». ¾2-3
Закінчіть речення.
Лексика —
Лексикологія —
Лексичне значення слова —
Фразеологія —
II. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
Гра «Словникова подорож». ¾4-9
(Клас об’єднується у дві команди, кожна з яких виконує певні завдання.)
Завдання для I групи
1. Дати визначення поняттям синоніми, омоніми.
2. Дібрати синоніми й антоніми до слів друг, хоробрий, зникнути у хвилях.
3. Увести в речення слова синонімічного ряду врятувати, визволити, виручити.
4. Скласти речення з омонімами на розі — на розі, мати — мати.
5. Увести в речення словосполучення золотий голос і золотий ланцюжок.
6. Пояснити значення фразеологізмів грати першу скрипку, грати на нервах.
Завдання для II групи
1. Дати визначення поняттям антоніми, фразеологізми.
2. Дібрати синоніми й антоніми до слів весела історія, відважний, правда.
3. Увести в речення слова синонімічного ряду образливий, грубий, неввічливий.
4. Скласти речення з омонімами балка — балка, натри — на три.
5. Увести в речення словосполучення свіже слово і свіжа сорочка.
6. Пояснити значення фразеологізмів мати на оці, мозолити очі.
IІІ. Повторення та узагальнення вивченого
Конструювання.
Поясніть, які з поданих слів є власне українськими, які — запозиченими. До якого словника слід звернутися, щоб з’ясувати їхнє походження та значення? Введіть подані слова до самостійно складених речень.
Лелека, веселка, дискотека, крос.
Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань.
Творче завдання. ¾10-11
Доберіть й запишіть до слів синоніми українського походження.
Бібліотека, фонтан, ін’єкція, голкіпер, лауреат, премія, лінгвістика.
Довідка: книгозбірня, водограй, укол, мовознавство, переможець, нагорода, воротар.
Диктант-переклад. ¾12-13
Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.
Тренувальна вправа. ¾14-15
Перепишіть речення, розставляючи букви, що пропущено. Поясніть правопис слів.
Ма..а з неба не падає і не впаде. (М. Вінграновський) Вся величезна те..иторія станції в цей день переповнена військами. (О. Гончар) Мадо..а — це жінка з маленьким дитям на руках. (Л. Забашта) Моє небо підперте коло..ами димарів, а земля оперезана поясом лану. (В. Лучук) Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте..и на дахах у ніч бліду. (Д. Павличко)
Гра «Хто більше?». ¾16-17
(Клас об’єднується у дві команди.)
Продовжте ряди слів, які б починалися означеними грецькими і латинськими елементами.
Аеро (грец. «повітря») — аеровокзал, аерозоль…
Біо (грец. «життя») — біологія, біомаса…
Інтер (лат. «перебування поміж») — інтервал, інтернаціональний…
Теле (грец. «далеко») — телевізор, телеграф…
ІV. Домашнє завдання
Скласти кросворд з теми «Власне українські та запозичені слова».
V. Підсумки уроку
Бесіда.
— На які дві групи за походженням поділяються всі слова української мови?
— Які слова відносять до незапозичених? Як ми ще їх називаємо? Наведіть приклади.
— Які слова вважають запозиченими? Наведіть приклади.
— Які слов’янські мови ви знаєте? З якої з них українці найбільше запозичили слів?
Гра «Мікрофон».
— Найцікавішим для мене на уроці було …

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Лексикологія. Фразеологія (конспект за новою програмою)" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар