Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (Частина І)».
Тестування
Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань з орфографії: знання алфавіту, співвідношення букв і звуків, склад і наголос; розвивати логічне мислення, пам’ять; удосконалювати навички самостійної роботи
Очікувані результати: учні знають алфавіт, розрізняють у словах приголосні дзвінкі та глухі, тверді та м’які; розуміють співвідношення букв і звуків; уміють розбивати слова на склади, правильно ставити наголоси в словах.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.
§ І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
Сьогодні на уроці ви виконаєте контрольну роботу, щоб продемонструвати здобути знання з вивченого матеріалу. Сподіваюся, ви гідно впораєтеся з поставленими завданнями. Бажаю вам успіхів!
§ ІІ. Основний зміст роботи
Проведення контрольного тестування.
1) Інструктаж щодо виконання тестових завдань.
За правильне виконання завдань першого варіанту (№ 1–12 — з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу. За кожне правильно виконане завдання другого варіанту (№ 1–6 — відкритої форми) максимальна оцінка — 2 бали.
2) Виконання учнями тестових завдань.
Варіант І
1. Укажіть пару слів, у яких є м’які приголосні.
А ожина, вулик
Б снігур, соняшник
В дарунок, дорога
Г колосок, дитина
2. Укажіть пару слів, у яких усі приголосні тверді.
А книга, сонце
Б буряк, дощ
В поліно, п’ять
Г любисток, добро
3. Укажіть пару слів, у яких усі приголосні дзвінкі.
А випадок, сніг
Б черемша, осінній
В бджолиний, звір
Г дідух, ячмінь
4. Укажіть пару слів, у яких усі приголосні глухі.
А буйвіл, друг
Б політ, сторож
В прадід, таїна
Г часопис, фікус
5. Укажіть рядок слів, у яких пишеться буква ґ.
А (г,ґ)речний, (г,ґ)гуцул, я(г,ґ)ідка
Б (г,ґ)атунок, дзи(г,ґ)а, а(г,ґ)рус
В (г,ґ)ава, (г,ґ)руша, (г,ґ)арно
Г (г,ґ)уля, (г,ґ)овірка, а(г,ґ)роном
6. Укажіть рядок, у якому слова записано за алфавітом.
А Європа, євробачення, єнот, Єрусалим
Б джерельний, пейзаж, рельєф, капуста
В дочка, земля, сяйво, таловина
Г рибка, радість, сонцепоклонник, осока
7. Укажіть слово, у якому звуків стільки ж, скільки букв.
А джерельце
Б зав’язь
В вугілля
Г мелодія
8. Укажіть слово, яке має чотири склади.
А ялтинський
Б недорогий
В лимонний
Г недільний
9. Укажіть варіант, у якому жодне слово не можна переносити з рядка в рядок.
А їжак, моя, джміль
Б єнот, надріз, щастя
В дзвін, зоря, лід
Г рис, жанр, мова
10. Укажіть слово, у якому наголошений третій склад.
А одинадцять
Б рукопис
В безшумний
Г зжовкнути
11. Укажіть слово, у якому пишеться и.
А л..вада
Б ож..ледь
В чов..н
Г горіш..на
12. Укажіть слово, у якому пишеться е.
А тр..вога
Б город..на
В мар..во
Г сив..на
Відповіді: 1 Б, 2 А, 3 В, 4 Г, 5 Б, 6 В, 7 Б, 8 Б, 9 А, 10 А, 11 Г, 12 В.
Варіант ІІ
1. Випишіть слова, у яких немає м’яких приголосних.
Десерт, кухоль, юрта, щирий, володар, м’ята.
Наведіть власний приклад слова, у якому немає твердого приголосного.
2. Випишіть слова, у яких усі приголосні дзвінкі.
Рілля, корогва, мрія, стерня.
Наведіть власний приклад слова, у якому всі приголосні глухі.
3. Визначте кількість букв і звуків у словах щирість, люблю, мигдаль, джерело.
Наведіть власний приклад двох слів, у одному з яких кількість букв і звуків однакова, а в другому — різна.
4. Вставте пропущені г або ґ.
За..артовувати, ..рунтець, обі..рівач, ..андж, фі..ляр, ра..у.
Наведіть власний приклад слова з літерою ґ, уведіть це слово в самостійно складене речення.
5. Запишіть слова, поділіть їх на склади, поставте наголос.
Випадок, волошковий, циган, спина, предмет, твоя.
Наведіть власний приклад двоскладного слова, яке не можна переносити з рядка в рядок.
6. Перепишіть, вставте пропущені букви.
Защ..друвати, м..даль, в..личина, квіт..нь, п..ріжок, кр..шталь, д..ревина, ож..ледь.
Наведіть власний приклад слів, у яких є ненаголошені е, и. Доберіть до них перевірочні слова.
§ ІІІ. Домашнє завдання
1) Повторити теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
§ IV. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Виконання яких завдань викликало труднощі?
— Для чого потрібно знати алфавіт напам’ять

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія." безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар