Комплексний довідник абітурієнта з української мови та літератури. Дмитренко

Довідник абітурієнта укладено відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджена Міністерством освіти та науки України. Мета посібника – узагальнити, систематизувати та самостійно перевірити знання з української мови та літератури, а також допомогти долучитися до активної самостійної роботи та підготуватися до складання іспитів. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, випускників попередніх років та вчителів української мови та літератури.

Пропонований посібник «Українська мова та література: комплексний довідник абітурієнта» — комплексне довідкове видання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, укладене відповідно до програми ЗНО з української мови та літератури.

Мета посібника — допомогти узагальнити та систематизувати знання з української мови та літератури, сприяти вдосконаленню практичних навичок використання мовного матеріалу та різних видів мовленнєвої діяльності, сформувати навички виконання тестових завдань.

Довідник містить теоретичний матеріал і практикум. Теоретичний матеріал поданий максимально стисло, але в достатньому обсязі та за тематичним принципом, викладено відповідно до розділів програми зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином, у посібнику представлені дві частини: «Українська мова» (розділи «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення») та «Українська мова» (розділи «Усна народна творчість», «Давня українська література», «Література кінця XVIII — початку XX ст.», «Література XX ст.», «Твори українських письменників-емігрантів», «Сучасний літературний процес»). Зазначеній програмі у свою чергу підпорядкований і порядок тем у кожному розділі. Щоб зорієнтувати абітурієнта щодо викладеного матеріалу, кожнцй із розділів містить перелік предметних знань та умінь, укладений також відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання.

Частина довідника «Українська література» містить хрестоматійний елемент: подано стислий виклад змісту та фрагменти програмних творів. Це, безумовно, значно полегшить пригадування текстів та систематизацію знань з української літератури.

Практична частина, що доповнює кожний розділ, представлена завданнями у тестовій формі. Вони передбачені для самоконтролю та закріплення практичних навичок. Кількість таких завдань обумовлена вимогами, що висуваються до рівня знань з української мови та літератури та заявлені у програмі як «Предметні уміння та способи навчальної діяльності». У практикумі подані завдання трьох видів:

1)   завдання в тестовій формі з чотирма чи п’ятьма варіантами відповідей, серед яких лише одна правильна;

2)   завдання на встановлення відповідності інформації, позначеної буквами й цифрами;

3)   завдання, що передбачають самостійне формулювання висловлювання.

Завдання третього типу вміщені в типовому тесті зовнішнього незалежного оцінювання як власне висловлювання (частина 3), отже, їх виконання є корисним для тренування укладання текстів заявленого типу й, відповідно, одержання якомога більшої кількості балів.

Крім того, у посібнику запропоновані п’ять варіантів комплексних тестів, аналогічних тим, що виконуватимуться під час зовнішнього незалежного тестування. Кожний із них складається з таких частин:

—    тестові завдання, що перевіряють знання з мови та навички правильного використання мовних одиниць;

– читання й аналіз тексту;

—   завдання, що перевіряють знання творів українських письменників, заявлених у програмі, навички аналізу художнього тексту та базові знання з теорії літератури;

—    власне висловлювання щодо запропонованої проблеми.

До всіх практичних завдань, разом із тренувальними варіантами тестів, подано правильні відповіді, розміщені в кінці довідника.

Довідник стане в пригоді учням загальноосвітніх навчальних закладів, випускникам минулих років й абітурієнтам вишів, а також усім, хто готується пройти зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури.

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Комплексний довідник абітурієнта з української мови та літератури. Дмитренко" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар