ДПА 2017. Англійська мова 9 клас Константинова. Збірник завдань

Збірник ДПА 2017 з Англійської мови для підготовки до Державної Підсумкової Атестації в 9 класі. Відповідає інструктивно-методичним вказівкам МОН України щодо оцінювання навчальних досягнень учнів.

Переглянути підручник онлайн

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту модернізації змісту освіти від 15.03.2016 р. № 2.1/12-Г-76)
Автори: О. М. Константинова, вчитель англійської мови Ліцею міжнародних відносин N9 51, заслужений вчитель України; Л. Л. Володіна, вчитель англійської мови
Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з англійської мови 9 клас Константинова О.М., Володіна Л.Л.,. — Київ. : Видавничий дім «Освіта», 2016. — 96 сторінок.
Збірник завдань містить 44 тести (22 тести — рівень А2+, 22 тести — рівень В1). До складу кожного тесту входять: текст для читання з одним післятекстовим завданням; текст із пропущеними словами на використання мови та завдання для написання письмового повідомлення.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від ЗО грудня 2014 року № 1547, атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі і складається з трьох частин (читання, використання мови та письмового повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем.
Збірник завдань включає 44 варіанти, кожен з яких відповідає вимогам формату ДПА. Матеріали забезпечують виявлення рівня сформованості в учнів умінь за двома видами мовленнєвої діяльності та дають можливість виявити рівень володіння учнем іноземною мовою. Завдання відповідають зазначеним у державних стандартах і навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів рівням: рівень А2+ для загальноосвітніх шкіл (22 тести); для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов — рівень В1 (22 тести).
Кожен з варіантів включає розділи для оцінювання лексико-граматичних навичок, а також умінь читання, писемного мовлення. До складу кожного тесту входять: текст для читання з одним післятекстовим завданням; текст із пропущеними словами на використання мови та завдання для написання письмового повідомлення.
Тестові завдання диференційовані за рівнем складності
з тим, щоб бути цікавими і корисними як для учнів загальноосвітніх шкіл, так і шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. При цьому велика частина завдань має базовий рівень складності й орієнтована на програму загальноосвітньої школи.
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 9 класі навчальних закладів системи загальної середньої освіти складено відповідно до чинної Програми загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України, що дозволить їх використовувати в комплексі з будь-якими навчально-методичними комплектами для основної школи, рекомендованими Міністерством освіти і науки. Завдання можна також використовувати під час підготовки до олімпіад і складання ЗНО з англійської мови за курс середньої загальноосвітньої школи.
Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у Великій Британії та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.
Перше завдання
перевіряє рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.
Учням пропонується нескладний автентичний текст, який відповідає рівню А2+ чи В1 згідно з європейським стандартом: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; особисті нотатки, повідомлення.
Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); завдання на встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих. Для кожного тестового завдання запропоновано кілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна.
Друге завдання — використання мови. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Мета — визначити рівень володіння лексичними, граматичними та семантичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.
Учням пропонуються різні за обсягом та складністю тексти, пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчається.
Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів.
Третє завдання — писемне мовлення. Мета — визначити рівень сформованості в учнів навичок і вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.
Учням пропонується написати невеличкі тексти на основі конкретної ситуації в певному форматі (повідомлення, листи, інформація, висловлювання, записка довільної форми тощо).
Обсяг письмового висловлювання складає не менше 35 слів для загальноосвітніх навчальних закладів і 45 слів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
На виконання завдань (читання, використання мови та письмо) передбачено 35 хвилин:
Нагадуємо про можливість купити в нашій крамниці збірники для підготовки та проведення ДПА 2017 з математики, біології, історії України, англійської та української мови видавництва Освіта

Автор Константинова О. М.

Кількість сторінок 96

Видавництво «Освіта»

Рік видання 2016

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "ДПА 2017. Англійська мова 9 клас Константинова. Збірник завдань" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар