Хімія комплексний довідник абітурієнта. Гордієнко

Довідник абітурієнта укладено відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджена Міністерством освіти і науки України. Мета посібника допомогти учневі узагальнити, систематизувати та перевірити знання з фізики, а також долучитися до активної самостійної роботи та підготуватися до складання іспитів. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів, випускників попередніх років та вчителів хімії.

Довідник містить теоретичний матеріал, практичну частину та тестові завдання, що відповідають чинним програмам із хімії. Після кожної теми розміщена добірка тестових завдань різного рівня складності, відповіді та розв’язання яких розміщено в розділі «Відповіді до тренувальних вправ». Це дозволяє використовувати посібник не тільки під час узагальнюючого повторення, а й у процесі вивчення кожної теми. Тестові завдання охоплюють весь навчальний матеріал, зазначений у програмах 7-11 класів та програми вступних іспитів із хімії.

У посібнику викладені теоретичні основи трьох розділів хімії: загальної, неорганічної та органічної. Приділена увага сучасному викладу основних понять та законів хімії, наведені пояснення хімічних властивостей елементів і речовин з точки зору електронної будови атомів, докладно розглядається вплив функціональних груп на електронну будову та властивості органічних речовин. Подаються відомості про способи добування речовин та галузі їх використання. Теоретичний матеріал для зручності розміщений у порівняльних таблицях.

Довідник складається з чотирьох розділів, відповідно до програми ЗНО, які у свою чергу поділяються на блоки теоретичного матеріалу й тестових завдань. Формати тренувальних тестових завдань відповідають форматам завдань, що використовують у тестах для ДПА і ЗНО.

Теоретичний матеріал допоможе ліквідувати прогалини в знаннях, тренувальні тестові завдання — перевірити, чи добре учні засвоїли матеріал теми.

Для набуття навичок розв’язування розрахункових задач у четвертому розділі посібника наведено зразки розв’язування задач різних типів. Приклади підібрані за принципом від простого до складного, щоб були зрозумілі загальні методичні принципи їх розв’язання. Розгдлядаються задачі з використанням основних понять і законів хімії, задачі на розрахунки за фомулами, на знаходження масової частки виходу продукту реакції, на «надлишок», на визначення кількісного складу розчину тощо. Уміння розв’язувати задачі дуже важливе під час вивчення хімії, адже розвиває творчі здібності та навички використання теоретичних знань.

П’ятий розділ посібника містить п’ять варіантів узагальнювальних тестів у форматі ЗНО. Вони є аналогами сертифікаційних тестів. Виконавши їх, ви збагатите свої знання, навчитесь раціонально й економно розподіляти час, подолаєте психологічний бар’єр страху перед майбутніми випускними іспитами в школі та вступними іспитами до вищих навчальних закладів. Відповіді до тестових завдань подані в кінці посібника, використовуються для самоперевірки учнями результатів своєї роботи над тестами.

Наприкінці видання розміщено додатки, список рекомендованої літератури, предметний покажчик.

Автор: В.І. Гордієнко
Видавництво: ПЕТ
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 320
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3 mb
Мова: українська

Хімія комплексний довідник абітурієнта.  Гордієнко скачати

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Хімія комплексний довідник абітурієнта. Гордієнко" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар